Het ritmelied wonkie tonkie

Wonkie tonkie wonkie tonk
Ietsie pietsie ietsie bonk

Wonkietonk * *
Ietsiebonk * *
Wonkie tonkie wonkie tonk
Ietsie pietsie ietsie bonk!

… en dit met instrumentjes :).

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

In de klas

Met dank aan fotograaf SID